donderdag 4 oktober 2012

Geen woningbouw op Dijklanden

Wijkwethouder Gerrit Piek bezorgde woensdagavond 3 oktober j.l. veel deelnemers aan het Wijkplatform Aa-landen hun ‘finest hour’ met zijn uitspraak over het einde van de Dijklanden als woningbouwlocatie. “We hebben dit gebied de komende decennia niet nodig voor woningbouw. We gaan dan ook niet meer verder met de onderzoeken in dit gebied naar bijvoorbeeld grondwater, infrastructuur en investeringen. Alleen het lopende onderzoek naar de aanwezigheid van de zogenaamde ‘rode lijst-vogels’ wordt nog afgerond.”

De wethouder lichtte na afloop van het wijkplatform toe dat er gewoon teveel onzekerheden spelen op de woningmarkt. Zo lijkt de programmering voor Stadshagen steeds verder uit te lopen. Volgens de laatste inzichten zullen er tot rond 2030 dan ook geen nieuwe woningbouwgebieden nodig zijn. “We gaan ons voorlopig vooral richten op woningbouw op inbreidingslocaties.” De wethouder gaf aan dat het ondoenlijk is om op dit moment voor zo’n lange termijn voorspellingen te doen. De gemeente heeft besloten om in de volgende bestuursperiode haar Structuurvisie te actualiseren en op basis daarvan nieuwe besluiten te nemen. “De kennis en de ideeën van de Zwolse inwoners zullen daar tegen die tijd zeker bij worden betrokken” aldus wethouder Piek.


Mieke Groenewegen, redactie Aakwaa