woensdag 19 december 2012

Dinsdagmarkt verplaatst

Aa-landen - Vanwege kerst wordt de dinsdagmarkt in de Aa-landen verplaatst van dinsdag 25 naar maandag 24 december. De dinsdagmarkt van 1 januari 2013 komt te vervallen.