zondag 21 april 2013

Kinderen brede school Het Stroomdal organiseren een goede doelendag

Aa-landen: Woensdag 24 april a.s. organiseert Bredeschool Het Stroomdal een Goede doelendag. Deze dag wordt samen met De Kameel en Plons vorm gegeven. De kinderen van de scholen en buitenschoolse opvang spelen een belangrijke rol in het opzetten van de activiteiten. Zij denken mee, bereiden voor en voeren de verschillende activiteiten uit. De kinderen hebben de stichting “Maud voor Leven”, als doel gekozen om te steunen.

De middag is van 12.30 - 14.30 uur op het schoolplein van Het Stroomdal (Botlek 56, wijk Aalanden). Er zullen deze middag verschillende spelletjes zijn en spulletjes verkocht worden die door de kinderen gemaakt en voorbereid zijn. Alle wijkbewoners worden uitgenodigd om de kinderen mee te helpen geld in te zamelen voor hun goede doel.