vrijdag 27 september 2013

Asfalteringswerkzaamheden

Aa-landen: De gemeente Zwolle start op maandag 30 september met diverse asfalteringswerkzaamheden in de omgeving van Aa-landen en Diezerpoort. Op de plekken waar wordt gewerkt, ondervindt het verkeer mogelijk overlast. Om de overlast zo beperkt mogelijk te houden, zijn de afzonderlijke werkzaamheden op elkaar afgestemd. Verkeer wordt door middel van verkeersborden ter plaatse omgeleid.  

De onderhoudswerkzaamheden aan de Zwartewaterallee, in het gedeelte tussen Rijnlaan en Middelweg, vinden plaats van maandag 30 september tot en met zaterdag 5 oktober. Dit gebeurt tussen 19:00 uur en 6:00 uur. De gemeente werkt op de rijrichting naar de Blaloweg. Het verkeer wordt omgeleid via de Rijnlaan, Ruusbroecstraat en Middelweg. Overdag geldt een aangepaste maximumsnelheid op deze rijrichting. Het verkeer in de tegenovergestelde rijrichting (naar Ceintuurbaan) ondervindt geen gevolgen van de werkzaamheden.

Tegelijk met de avond- en nachtwerkzaamheden op de Zwartewaterallee, zijn 30 september tot en met 3 oktober werkzaamheden aan het opstelvak voor de verkeerslichten van de kruising met de Zwartewaterallee, komend vanuit de richting Stadshagen/Holtenbroek/Aa-landen richting de binnenstad. Deze werkzaamheden, uitgevoerd in 2 fasen, vinden eveneens plaats tussen 19.00 uur en 6.00 uur. Het verkeer komend vanuit Stadshagen wordt omgeleid via de Waallaan – Rijnlaan – Ruusbroecstraat – Middelweg – Zwartewaterallee.  

In de tweede fase krijgt het opstelvak van maandagavond 7 oktober tot en met donderdagochtend 10 oktober, telkens tussen 19.00 en 6.00 uur, een nieuwe deklaag, worden de lussen geslepen en wordt nieuwe wegmarkering aangebracht. Hiervoor is de Middelweg, ter hoogte van de kruising met de Zwartewaterallee afgesloten voor het verkeer. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan het zijn dat de Middelweg, ter hoogte van de kruising met de Zwartewaterallee, op dinsdag 8 oktober ook overdag in deze periode is afgesloten in verband met de uitharding van de deklaag. Indien dit het geval is wordt het verkeer omgeleid. 

Van maandag 30 september tot en met vrijdag 4 oktober vinden bestratingswerkzaamheden plaats aan de rotonde Hogenkampsweg / Van Wevelinkhovenstraat / Zerboltstraat. Deze werkzaamheden worden overdag uitgevoerd, waarbij de rotonde de gehele periode 24-uur per dag volledig is afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Meppelerstraatweg – Bisschop Willebrandlaan – Middelweg – Zwartewaterallee en vice versa. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijft het winkelcentrum aan de Hogenkampsweg, bereikbaar via de Ruusbroecstraat, Radewijnstraat en de Rijnlaan. Ook de bedrijven aan de Van Wevelinkhovenstraat blijven bereikbaar vanaf de Bisschop Willebrandlaan. 

Aansluitend hierop zijn in de periode van 7 tot en met 11 oktober asfalteringswerkzaamheden op de rotonde tussen 19.00 en 6.00 uur. Daarnaast krijgt het gedeelte van de Hogenkampsweg, dat ligt tussen de rotonde en de Radewijnstraat, en het gedeelte de Rijnlaan, dat ligt tussen Amstel en Ruusbroecstraat nieuw asfalt, tussen 19.00 en 6.00 uur. De kruisingen blijven wel toegankelijk. Het gaat bij de Rijnlaan om de rijrichting naar het winkelcentrum. De tegenovergestelde rijrichting blijft toegankelijk.  

De gehele werkperiode blijft het winkelcentrum bereikbaar via de omleidingsroutes Meppelerstraatweg of via Bisschop Willebrandlaan – Middelweg – Ruusbroecstraat – Geert Grootestraat en vice versa.

In de periode 30 september tot en met 11 oktober rijdt stadslijn 4 van Syntus via de omleidingsroute Middelweg – Ruusbroecstraat – Rijnlaan en omgekeerd.

Ter hoogte van de kruising Rijnlaan – Ruusbroecstraat is een tijdelijk halte aanwezig.  

Alle omleidingen worden door middel borden aan de kant van de weg aangegeven.

Informatie over wegwerkzaamheden is tevens te vinden op www.zwolle.nl/bereikbaarheid en in de Minder Hinder Widget, die te raadplegen is via zwolle.organiq.nl. Deze widget voorziet in alle informatie met betrekking tot de bereikbaarheid van Zwolle.