zondag 15 september 2013

Trein door de wijk

Aa-landen: Zaterdag 14 september werd de jaarlijkse Open Dag van de Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen gehouden in de Bolder en tegelijkertijd was er feest op de dierenweide Aa-weide. Om van de ene locatie naar de andere te komen kon men gebruik maken van Bello. Het treintje was ingezet om iedereen droog en comfortabel te vervoeren. De winkeliersvereniging had voor de sponsoring gezorgd. Bello oogstte veel bekijks op zijn gang door de wijk.