vrijdag 1 november 2013

Ingezonden stormschadefoto's

Aa-landen: De heer Thijs Zijda maakte deze foto's van omgewaaide bomen in de buurt van het Volkerak: