dinsdag 26 november 2013

Wijkplatform 27 november 2013

Aa-landen: Woensdagavond 27 november wordt er weer een wijkplatform in De Bolder gehouden. aanvang: 19.30 uur.

Het programma is als volgt: 

19.30 uur aanvang/opening
• Terugkoppeling wijkdialoog 29 mei 2013
• Mededelingen
• Presentatie InteraktContour (over hersenletsel en de dienstverlening van InteraktContour in de wijk)
• Presentatie plannen Grandcafé Rivierenhof door Driezorg
• Presentatie buurthulp Aa-landen (het nieuwe noaberschap in de wijk)
• 20.30 uur pauze
• Presentatie Beheer Openbare Ruimte en de "Doe Mee" Ideeënkaart
• 21.30 uur sluiting