vrijdag 25 april 2014

Lintjesregen bij de S.W.A.

Aa-landen: Vandaag was het traditioneel de dag van de uitreiking van de koninklijke onderscheidingen, de zgn. lintjesregen. Dit jaar viel de eer o.a. aan twee vrijwilligers van de Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen te beurt: Jan Wellinghoff en Piet Tennekes.
De heer J.G.C. Wellinghoff (Lid in de Orde van Oranje-Nassau) kreeg de onderscheiding vanwege veelzijdige vrijwillige en bestuurlijke verdiensten voor de Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen, Stichting Wijkcentrum, wijkblad Aakwaa en het wijkplatform. Als voorzitter van de Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen (SWA), zijn woonwijk, is de heer Wellinghoff al jaren een warm pleitbezorger van de belangen van de wijk, haar bewoners en het voortbestaan van het wijkcentrum.

De heer Wellinghoff is een toegewijd en deskundig bestuurder, leidt vergaderingen van het algemeen bestuur en heeft zitting in het bestuur van de Stichting Wijkcentrum Aa-landen (SWC), de beheersstichting van het multifunctionele wijkcentrum ‘De Bolder’. Op initiatief van de heer Wellinghoff heeft SWA financieel bijgedragen aan de renovatie en inrichting van de les- en wijkkeuken en het voortbestaan van het wijkcentrum. Daarnaast heeft hij zich jarenlang ingezet voor het toegankelijk maken van het buitengebied van de wijk en de organisatie van Kerst- en Sinterklaasactiviteiten. Vanuit de SWC speelde hij een belangrijke rol in de realisatie van een kruispunt tot rotonde en de plaatsing van een kunstwerk bij de toegang tot het winkelcentrum. Daarnaast schrijft hij voor wijkblad ‘Aakwaa’ en is hij actief betrokken bij bijeenkomsten van het wijkplatform Aa-landen. Zo heeft hij gestimuleerd dat gemeente en politie samen met bewoners plannen hebben gemaakt én uitgevoerd om vernielingen aan scholen terug te dringen.
De heer P. Tennekes (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)kreeg de onderscheiding vanwege vrijwillige verdiensten voor het Zwols Muziektheater, welzijnsorganisatie WijZ/ locatie ‘De Terp’, wijkvereniging Aa-landen en de Stichting Gilde Zwolle. 

De heer Tennekes meldde zich op 17-jarige leeftijd als lid van het Zwols Muziektheater, voorheen de Neutrale Zang- en Operette Vereniging. Niet alleen als tenor maar ook als bestuurslid heeft hij het koor op meerdere terreinen jarenlang gediend. Nog steeds is de heer Tennekes actief als lid van de commissie pr en de maandagmorgen klusgroep. Binnen WijZ, zwaait de heer Tennekes als gastheer en kok de scepter, en kookt op gezette tijden maaltijden voor de senioren van buurtrestaurant ‘Radewijntje’ in De Terp.

In zijn woonwijk de Aa-landen maakt de heer Tennekes deel uit van het team informatiebalie en is hij vraagbaak voor bewoners. Als secretaris van de Stichting Gilde Zwolle, een vrijwilligersproject dat is opgezet om Nederlanders en anderstaligen bijeen te brengen om de Nederlandse taal en cultuur te delen, heeft de heer Tennekes zich ingezet voor de projecten van Gilde Zwolle.