vrijdag 18 april 2014

PreZo Gouden keurmerk voor woonzorgcentrum Rivierenhof

Aa-landen: Dinsdag 8 april is woonzorgcentrum Rivierenhof geaudit voor het PreZo-keurmerk; een kwaliteitskeurmerk dat de prestaties in de zorg meet. Het resultaat van deze audit is dat ze twee keer bekroond zijn met GOUD: één keer voor de zorgverlening in het verzorgingshuis en één keer voor Zorg Thuis in de aanleunwoningen van Rivierenhof en in de wijk.

Voorafgaand aan de audit werd de tevredenheid gemeten van cliënten die zorg- en diensten van de Rivierenhof ontvangen. En van hen kregen ze al een hele mooie waardering.
Vervolgens werd er gekeken hoe ze zorg en diensten leveren. De auditoren constateerden dat ook dit onderdeel op orde was: ‘medewerkers kennen de cliënten heel goed en zij stemmen de zorg- en dienstverlening met hen af.’