vrijdag 8 juni 2012

Geluidsschermen Merwedelaan geplaatst

Inmiddels zijn de geluidsschermen langs de tuinen die aan de Merwedelaan grenzen, geplaatst. Er zal nog klimop worden aangeplant die de schermen moet gaan begroeien.