zondag 24 juni 2012

Voortgang reconstructie Merwedelaan

Aan de toegangsweg tot het parkeerterrein aan de Dobbe vinden op maandag 25 juni bestratingswerkzaamheden plaats. Het gaat om dat deel van de Dobbe dat bereikbaar is via de Merwedelaan. Door de werkzaamheden is het parkeerterrein niet toegankelijk.

Automobilisten en vrachtverkeer kunnen tijdens de werkzaamheden het terrein niet betreden en verlaten. Bevoorrading van de winkels en instellingen moet daarom plaatsvinden vóór 8.00 uur of na 18.00 uur. Voetgangers en fietsers kunnen via het trottoir langs de afsluiting lopen.

Tussen vrijdag 29 juni 20.00 uur en zaterdag 30 juni 6.00 uur wordt de gehele Merwedelaan voorzien van een laatste asfaltlaag. In voorbereiding op de asfalteringswerkzaamheden wordt vrijdagmiddag 29 juni een hechtingslaag op het asfalt aangebracht. Tijdens deze voorbereidingen blijft de weg toegankelijk. Wel kan er hinder zijn voor weggebruikers.Vanaf 20.00 uur zijn delen van de weg vanwege de werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. Voetgangers en fietsers kunnen lopend over het trottoir de aangrenzende straten bereiken. In geval van nood wordt de weg opengesteld voor hulpdiensten.
  • Vanaf vrijdag 20.00 uur wordt de Merwedelaan tussen Zijpe en de brug over de Westerveldse Aa afgesloten. Mosselkreek, Volkerak, Zuidkreek, Molenkreek, Zandkreek en Grevelingen zijn hierdoor niet bereikbaar voor autoverkeer.
  • Tot vrijdag 23.00 uur blijft de Merwedelaan tussen de Rijnlaan en Zijpe toegankelijk. Daarmee blijft ook parkeerterrein aan de Dobbe bereikbaar. Dit in verband met de diploma-uitreikingen op het Meandercollege. Na 23.00 uur wordt ook het deel tussen de Rijnlaan en Zijpe afgesloten.
  • Vanaf zaterdag 1.00 uur wordt de Merwedelaan vanaf de brug over de Westerveldse Aa tot en met de kruising Volkerak / Grevelingen weer opengesteld voor verkeer. Zuidkreek, Molenkreek en Zandkreek zijn hierdoor weer bereikbaar vanaf de Reggelaan.
  • Vanaf zaterdag 6.00 uur is ook de Merwedelaan vanaf de Rijnlaan tot aan de kruising Volkerak / Grevelingen weer toegankelijk voor autoverkeer.
De bestratings- en asfalteringswerkzaamheden zijn de laatste werkzaamheden voor de reconstructie van de Merwedelaan.  Momenteel wordt gewerkt aan de Merwedelaan tussen Volkerak en Westerveldse Aa. De werkzaamheden tijdens deze laatste fase duren tot en met maandag 2 juli.