dinsdag 12 juni 2012

Prinses Maxima bezoekt Twijn

Zonder dat daar vooraf enige ruchtbaarheid aan was gegeven, heeft prinses Maxima dinsdagmiddag een bezoek gebracht aan de Twijn. Op initiatief van de prinses werd het project 'Kinderen maken muziek' in het leven geroepen. Dankzij haar subsidie hebben deze leerlingen kunnen deelnemen aan dit bijzondere muziekproject.

In twee korte concertjes lieten de leerlingen horen wat ze tot nu toe zoal hebben geleerd. ook waren burgemeester Henk Jan Meijer en Commissaris der Koningin Ank Bijleveld bij dit bliksembezoek aanwezig.