donderdag 6 september 2012

Free2Move bestaat één jaar

Op zondag 9 september bestaat het jongerencentrum Free2Move aan de Gouwe één jaar. Het jongerencentrum van Travers Welzijn kijkt terug op een bewogen jaar met veel ontwikkelingen. Komende week zal het jongerencentrum in het teken staan van haar eenjarig bestaan en worden de bezoekers in het zonnetje gezet.

De weerbaarheidsport die in het jongerencentrum gegeven wordt, heeft een belangrijke aantrekkingskracht op jongeren. Ook de positieve sfeer binnen het jongerencentrum is één van de belangrijkste redenen waarom jongeren veelvuldig terug blijven komen en het bezoekersaantal het afgelopen jaar flink is gestegen. Daarnaast draait het bij Free2Move niet alleen om sport, maar ook om een gezonde levensstijl, lifestyle. Eén van de onderdelen van lifestyle is voeding en gezondheid. Jongeren worden volop betrokken bij de samenstelling en presentatie van het voedingsassortiment in het jongerencentrum.De bezoekers van JC Free2Move komen vanuit de wijken Aa-landen, Holtenbroek, Kamperpoort, Dieze en Zwolle-Zuid. Jongeren voelen zich betrokken en willen participeren, een bijdrage leveren aan activiteiten van het jongerencentrum. Ze zetten zich in tijdens reguliere openingstijden, maar ook daar buiten in de vorm van bijvoorbeeld dagbesteding. Ook komen er steeds meer ouders/verzorgers naar jongerencentrum Free2Move, omdat ze willen ervaren en zien wat hun kind doet in het jongerencentrum en om hun ervaringen te delen met andere betrokkenen. Travers Welzijn hecht waarde aan de positieve ontwikkeling die ouders/verzorgers zien bij hun kind en dit toeschrijven aan het jongerenwerk en het jongerencentrum.

Tussen jongeren en jongerenwerkers heeft zich het afgelopen jaar een sterke band ontwikkeld en dat resulteert in steeds meer individuele trajecten. In een aantal gevallen hebben jongeren hun schoolcarrière voortgezet of hebben een veilige plek gevonden om hun leven opnieuw op de rit te krijgen. Het jongerenwerk investeert daarnaast in samenwerking met overige instanties, omdat jongeren sommige instanties als bedreigend zien en liever in contact blijven met het jongerenwerk.

Binnen het jongerencentrum wordt veel gewerkt vanuit coaching, niet alleen door jongerenwerkers, maar juist ook door cultuurdragers (vrijwilligers). Zelfs jongeren onderling coachen elkaar, vooral door middel van positieve bekrachtiging. Travers Welzijn en cultuurdragers binnen het jongerencentrum moedigen het aan dat enthousiaste jongeren een individuele jongere met minder ervaring mee op sleeptouw neemt.

De cultuurdragers willen en kunnen steeds meer verantwoordelijkheden nemen in het jongerencentrum. Daarom staat er voor komend seizoen een BHV cursus (bedrijfshulpverlening) voor hen op de planning. Op die manier kunnen ze in de toekomst zelfstandig openingsmomenten draaien. Daarnaast is Free2Move het afgelopen seizoen gestart met het Eetcafé. Dit zal in het nieuwe seizoen samen met de jongeren in een nieuw jasje gestoken worden.