dinsdag 25 september 2012

Onderhoudswerkzaamheden Middelweg

Aan de Middelweg, tussen de Bachlaan en de Waallaan, vinden van maandag 24 september tot en met donderdag 4 oktober onderhoudswerkzaamheden plaats. Verkeer behoudt overdag doorgang, maar moet wel rekening houden met oponthoud. In de nachten van 26/27, 27/28 en 28/29 september is de weg in beide rijrichtingen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en gelden er omleidingsroutes.

Nachtelijke werkzaamheden
De werkzaamheden in de nacht van 26/27, 27/28 en 28/29 september vinden plaats tussen 19.00 en 6.00 uur. Tijdens de genoemde periode is de Middelweg tussen de Bachlaan en de Waallaan in beide richtingen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De kruising Waallaan maakt deel uit van de werkzaamheden en is dan ook geheel afgesloten. De kruising Bachlaan blijft toegankelijk. Fietsers behouden doorgang over de apart gelegen fietsstrook.

Tijdens de nachtelijke werkzaamheden kan verkeer van en naar Stadshagen omrijden via Zwartewaterallee – Blaloweg – Hasselterweg – Stadshagenallee en omgekeerd. Verkeer van en naar de Aa-landen en sportpark het Hoge Laar kan rijden via Zwartewaterallee – Rijnlaan – Kolksteeg – Urksteeg en omgekeerd. Sportclub Fitplaza is te bereiken via Mozartlaan - Bachlaan – Lassuslaan.

Zaterdagochtend 29 september is de Middelweg, tussen de Bachlaan en de Waallaan, nog tot 8.30 uur afgesloten voor verkeer komend vanaf de Zwartewaterallee. Dit in verband met het uitharden van het beton in het opstelvak voor de verkeerslichten. Verkeer kan omrijden via Zwartewaterallee - Rijnlaan – Waallaan. Voor verkeer komend vanuit Stadshagen richting de Zwartewaterallee is de Middelweg wel gewoon toegankelijk.

Groot onderhoud
De werkzaamheden aan de Middelweg bestaan uit het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag en nieuwe markeringen. Deze werkzaamheden maken deel uit van het groot onderhoud dat de gemeente Zwolle uitvoert aan de hoofdwegen in Zwolle. Dankzij de onderhoudswerkzaamheden wordt de verkeersveiligheid in Zwolle verbeterd.