zondag 18 september 2016

Laatste protest tegen zendmast

Aa-landen: Een aantal wijkbewoners uit de Aa-landen, waar de gemeente een zendmast wil plaatsen aan de Maaslaan, hebben deze bezet met tal van protestborden. Tevens is de Zwolse vlag halfstok gehesen. Ze vinden het een ongeloofwaardig beleid van de gemeente Zwolle en geven met name de CU-wethouders de schuld. De mast die een onbeperkte capaciteit krijgt voor de telecomproviders om hun antennes in te plaatsen, vervangt één zendmast op een naastgelegen flat van SWZ aan de Dollard.

cu-zendmast.jpg
 
De wijkbewoners zijn uitermate ontstemd over de wijze waarop de gemeente deze vergunning heimelijk heeft doorgedrukt. "Dit door al het bestaande beleid ter zijde te schuiven, de bewoners niet of nauwelijks te informeren en vervolgens niet aanspreekbaar te zijn. Hierdoor heeft de gemeente zichzelf muurvast in het moeras gewerkt, komt daar zonder groot verlies aan eigen geloofwaardigheid en zonder financiële claims van T-Mobile niet meer uit en zal nu haar bestuurlijke onmacht (onwil?) willen verdoezelen met een beroep op juridische legitimatie".

Burgemeester en wethouders volgen het advies van de onafhankelijke commissie die de bezwaren beoordeeld heeft tegen de plaatsing van de mast door T-Mobile.