donderdag 8 september 2016

Toch antennemast in park Maaslaan

Aa-landen: Om de telecommunicatie in de Aa-landen op niveau te houden kan een antennemast geplaatst worden in het park aan de Maaslaan. Het college van burgemeester en wethouders volgt daarbij het advies van de onafhankelijke commissie die de bezwaren beoordeeld heeft tegen de plaatsing van de mast door T-Mobile.
In april oordeelde het Zwolse college dat de vergunning voor de antennemast verleend kon worden. Dat besluit volgde op een voorbereidingsprocedure en een belangenafweging.

In de buurt rondom de beoogde locatie van de mast is veel weerstand tegen de veertig meter hoge antenne. De Adviescommissie bezwaarschriften geeft op basis van alle relevante stukken en na het horen van vertegenwoordigers van de bezwaarmakers nu aan dat de antennemast op deze plek kan komen. Volgens de commissie zijn er geen redenen om de mast hier niet te vergunnen.

De adviescommissie geeft wel aan dat de gemeente in bepaalde fases van de procedure over de mast onzorgvuldig is geweest. De procedure die de gemeente heeft vastgesteld om voorzieningen zoals een zendmast te plaatsen is niet helemaal gevolgd.

De commissie constateert overigens dat de informatievoorziening in algemene zin wel voldoende zorgvuldig is geweest. Bij het besluit van het college het advies van de commissie te volgen geeft de gemeente wel aan te bekijken hoe voortaan nog beter gewaarborgd kan worden dat ruimtelijke initiatieven die gevoelig liggen communicatief goed begeleid worden.


Bron: Stentor