dinsdag 18 november 2014

Politici geven gastles op Gymnasium Celeanum

Aa-landen: Leerlingen van 5-gymnasium van Gymnasium Celeanum, Zoom 37, krijgen woensdag 19 november een gastles van twee politici. Statenlid Tijs de Bree (PvdA) en raadslid Frankwin Mussche (PvdA) van de gemeente Zwolle gaan met jongeren in gesprek over de democratie en de rol van de provincie en de gemeente daarin.
Voor een aantal leerlingen betekent de les een voorbereiding voor deelname aan de Overijssel Debat Award. Deze jaarlijks terugkerende debatwedstrijd vindt op 27 november a.s. in het provinciehuis plaats. De les is is onderdeel van het project 'Jong Overijssel doet mee!' van de provincie Overijssel. De les wordt begeleid door een moderator van ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat.

De provincie Overijssel besteedt extra aandacht aan jongeren vanaf 15 jaar met de bedoeling om hen meer te betrekken bij de democratie. Met het project (Jong) Overijssel doet mee! bereikt ze jaarlijks meer dan 4.500 jongeren persoonlijk via gastlessen, Democratiespelen, Statenspelen, de Jongerenraad Overijssel en debatbijeenkomsten zoals de Overijssel Debat Award’.
Sinds drie jaar werkt de provincie hierin samen met ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat en gemeenten. Ook de gemeenteraad van Zwolle ondersteunt van harte initiatieven om scholieren enthousiast te maken voor de politiek.