donderdag 13 november 2014

Wijkbijeenkomst ‘Duurzaam Aa-landen’

Aa-landen: Op 12 november was er weer een wijkbijeenkomst in MFC De Bolder. Wijkmanager Wim van Hattum en Wijkwethouder Filip van As vertelden in het kort waar de avond over zou gaan: 
Bij het onderwerp duurzaamheid denken we vaak aan energiebesparing, isolatie, zonnepanelen en windenergie. Maar er is meer. Het gaat ook over een duurzame samenleving. Hoe kunnen we samen de leefbaarheid in de wijk en uw directe omgeving verbeteren?
                   


Tijdens de wijkbijeenkomst werden goede ideeën, voorbeelden en initiatieven met elkaar uitgewisseld. Dit aan de hand van vier bestaande initiatieven. Concrete voorbeelden van bewoners en instanties die zich momenteel inzetten voor een betere samenleving in de Aa-landen. Tijdens workshopsrondes werden de vier projecten nader uitgelegd en besproken. De
aanwezigen gingen in groepen uiteen. Men kon zelf de keuze maken welke workshop men wilde
volgen.

Het ging om de volgende projecten:

1. Project de Krammer: bewoners uit de Krammer hebben samen een speeltuin op hun pleintje opgeknapt en beheren dat ook. De winst daarvan is dat zij elkaar nu beter kennen en ook mantelzorg aan elkaar geven.2. Lang zult u wonen: vrijwilligers van WijZ adviseren bewoners hoe zij hun wonen eenvoudig aan kunnen passen zodat ze langer kunnen blijven wonen in hun eigen woning.3. Duurzame energie als motor voor burgerkracht: voorbeeld hoe het aanleggen van Zon-PV door een burgerinitiatief kan leiden tot verdere verduurzaming in de wijk.4. Sionskerk: doet verschillende initiatieven/projecten voor bewoners. Waar kunt u
gebruik van maken of bij aansluiten?


Een uitgebreid verslag zal in de volgende Aakwaa verschijnen.