vrijdag 25 september 2015

Bonte start nieuw kerkseizoen

Aa-landen: Nadat in het weekeinde van 12 en 13 september de laatste bijeenkomsten als afscheid van de Emmaüskerk in Berkum zijn gehouden - het gebouw wordt door de Protestantse Gemeente Zwolle afgestoten - gaan veel leden van deze kerk de toekomst tegemoet met de Sionskerk in de Aa-landen. Daar wordt in het weekeinde van 26 september een bonte start gemaakt van het nieuwe kerkseizoen.

Op vrijdagavond 25 september wordt in de sportzaal van het Meander College het Interkerkelijk Sporttoernooi gehouden, met volleybal en zaalvoetbal. Deelnemende teams komen uit de Protestantse Kerk, maar ook doen teams mee van o.a. De Opstandingskerk en Youth for Christ.
Op zaterdagavond 26 september beleven de nauw samenwerkende kerken Emmaüskerk en Sionskerk in de Aa-landen een grote barbecue.
Zondagmorgen 27 september vieren de Sionskerk en Emmaüskerk gezamenlijk de grote startdienst (aanvang tien uur), met hun voorgangers Hélène Evers, Ruilof van Putten en Gijs van Vulpen. Het thema: 'Samen verder'.
Sjema, band en koor, werkt mee aan deze dienst. Rondom de startdienst is er koffie en een uitbundige high tea.