vrijdag 25 september 2015

Knarrenhof op plek Aa-bad van start

Aa-landen:  Het Knarrenhof Zwolle kan gaan beginnen! De gesprekken over de locatie zijn deze week met een positieve uitkomst afgerond. Het is de Vereniging Knarrenhof Zwolle gelukt om een mooie locatie te verwerven; het terrein van het voormalige  Aa-bad. Op deze locatie van ruim 1 ha kunnen drie hofjes komen.

De gemeente Zwolle heeft bijgedragen aan dit succes door het mogelijk te maken dat de Vereniging Knarrenhof Zwolle voor de voormalige Aa-bad locatie een plan mocht maken. In het college-akkoord staan immers passages over CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) en het stimuleren van initiatieven van eigen bewoners.
In het afgelopen jaar zijn de plannen door de initiatiefnemers Knarrenhof verder uitgewerkt en is een biedingstraject ingegaan. Van de Zwolse corporaties gaf deltaWonen aan graag mee te doen als afnemer van de sociale huurwoningen. Uit een selectieprocedure die de vereniging heeft gehouden is de Zwolse bouwer Trebbe als winnaar uit de bus gekomen.

Vanaf het najaar 2010 is de Vereniging Knarrenhof Zwolle bezig om betaalbare huisvesting voor ouderen te realiseren. Samen met de Landelijke Stichting Knarrenhof wil de vereniging toekomstvaste woningen realiseren waar het begrip ‘noaberschap' leidend is. Hier helpen de mensen elkaar nog waar nodig, zijn er gemeenschappelijke ruimtes voor hobbies en dergelijke voor de schilderclub, de museum-club, de ‘klussers', de hardrockers, de vogelaars, de kaarters etc. Het concept is de participatie-samenleving in het klein. Het logo van de vereniging illustreert hoe actieve en fitte ouderen staan ten opzichte van zelfredzaamheid staan: ‘'Kom maar op!'' In Zwolle zijn 253 mensen lid van de vereniging, de jongste is 43 en de oudste 89. De gemiddelde leeftijd is 59,5 jaar.

De woningen zijn levensloopbestendig. Men woont volledig zelfstandig met alle benodigde privacy, maar er zijn meerdere gemeenschappelijke tuinen en een gemeenschappelijke hobbyruimte. Dertig procent van deze woningen zijn bedoeld voor de sociale huur. Ook is er een beperkt aantal sociale koopwoningen beschikbaar.

De eerstvolgende stappen zijn het overleg met de omwonenden en hierna het starten van het bestemmingsplantraject.