woensdag 9 maart 2016

Besluit zendmast 4 weken later

Aa-landen: De gemeente Zwolle heeft de beslistermijn voor de vergunningaanvraag voor het plaatsen van een zendmast in de Aa-landen na overleg met de aanvrager T-mobile met vier weken verlengd. De reden hiervoor is om de 20 zienswijzen en de vragen van de PvdA-fractie zorgvuldig te kunnen beantwoorden.

De wettelijke termijn voor de besluitvorming verloopt op 11 maart aanstaande. Deze termijn kon alleen met uitdrukkelijke toestemming van de aanvrager verlengd worden. De gemeente neemt uiterlijk 7 april een besluit over de aanvraag. De indieners van een zienswijze worden per brief over het verlengen van de beslistermijn op de hoogte gesteld. T-mobile diende december 2015 een vergunningaanvraag in voor het plaatsen van een antenne ten behoeve van mobiele telefonie. De locatie die in de aanvraag is opgenomen is in het park achter de bushalte aan de Maaslaan.

De vergunningaanvraag is nodig omdat het huidige contract voor de mast op de Dollard door SWZ niet wordt voortgezet. Hierdoor is een nieuwe plek voor een zendmast nodig om te voorkomen dat hulpdiensten, bewoners en bedrijven in de omgeving te maken krijgen met een dekkingsgat in het mobiele netwerk.