woensdag 16 maart 2016

Werkschuit wordt Biologie Plus School

Aa-landen: De lente kent voor Integraal Kindcentrum De Werkschuit dit jaar een bijzonder en toepasselijk begin. Op maandag 21 maart wordt namelijk het Kindcentrum gecertificeerd als eerste Biologie Plus School van Overijssel! Een erkenning waar het Kindcentrum supertrots op is. Tevens viert de Werkschuit op 21 maart dat ze op deze dag precies één jaar een Kindcentrum is. Er worden ter ere van beide feestelijkheden activiteiten georganiseerd. Zo gaan 's morgens kinderen onder begeleiding van boswachters door het park en wordt het nieuwe gevelbord onthuld. 's Middags is er een voorjaarsmarkt met lammetjes, kuikentjes, op excursie met een boswachter, laboratoriumonderzoek en nog veel meer (lente)activiteiten.


natuurmarkt_-_beestjes_kijken.jpg 


Leerlingen zijn van nature nieuwsgierig en willen graag hun omgeving ontdekken. De Werkschuit staat al jaren bekend als school die ervoor kiest om haar leerlingen serieus en intensief biologieles te geven. De parkachtige omgeving waarin IKC de Werkschuit staat, leent zich daar uitstekend voor en de leerkrachten gaan regelmatig met de leerlingen de natuur in.
Biologielessen op de Werkschuit richten zich op voeding, gezondheid, duurzaamheid, natuur, milieu, wetenschap en techniek. De leerlingen krijgen van groep 1 tot en met groep 8 een breed en relevant aanbod aan biologielessen die ook goed aansluit op het voortgezet onderwijs. Zo verkrijgen leerlingen van De Werkschuit kennis waar ze hun hele leven iets aan hebben.

Het team van de Werkschuit bouwt mee aan de biologielessen. Dit verhoogt de betrokkenheid en het plezier in het lesgeven en indirect worden de leerlingen zo meer betrokken bij de biologielessen. Ook de peuters van de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de kinderen van de Buiten Schoolse Opvang van Doomijn gaan regelmatig de natuur in. In de toekomst worden de naschoolse activiteiten uitgebreid met nog meer activiteiten die aansluiten bij de visie van het Kindcentrum: ieder kind krijgt de ruimte en structuur om te kunnen groeien vanuit een groen hart.

Het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) helpt basisscholen door middel van ‘Biologie Plus' om structureel aan de slag te gaan met natuur, wetenschap en techniek. Voor scholen is het zelfs mogelijk zich te ontwikkelen tot Biologie Plus School. Biologie Plus heeft de Werkschuit gescreend en als eerste basisschool in Overijssel goed bevonden voor het certificaat Biologie Plus School. De directeur van het NIBI komt maandag 21 maart om elf uur de school officieel openen als Biologie Plus School.

Het ochtendprogramma: certificering Biologie Plus School
Om elf uur zal Dhr. Leen van den Oever, directeur van het NIBI, een korte toespraak houden. Hierna komen er twee hele speciale gasten; een ‘hoofd boswachter' met zijn ‘hulpboswachter' gaan met de kinderen op pad door het park. Uiteindelijk wordt door een aantal leerlingen het nieuwe ‘Biologie Plus School gevelbord' onthuld en krijgen alle leerlingen een traktatie.

Het middagprogramma: Voorjaarsmarkt
‘s Middags is er van 16.00-17.30 uur voor alle kinderen, ouders, team, genodigden en belangstellenden. een voorjaarsmarkt Het programma ziet er zeer aantrekkelijk uit:
-Er zijn kuikentjes, een broedmachine, lammetjes en geitjes van de Eemhoeve
-Demonstatie wol spinnen
-Robot demonstratie (studenten Windesheim)
-Laboratoriumonderzoeken van planten
-Excursie met een echte (ex) boswachter
-Uilenballen pluizen onder leiding van Educatief Centrum Vecht-Regge
-Jeugd E.H.B.O. ....en nog veel meer!

U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen op deze feestelijke dag!