dinsdag 15 januari 2019

Kunst- en natuurproject 'Alles Stroomt'

Aa-landen: Alles Stroomt is de naam van het nieuwe kunst- en natuurproject in de Aa-landen. Het is ontwikkeld voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en heeft als doel bewoners kennis te laten maken met de geschiedenis, de natuur en kunst in de eigen wijk. Aan het project werken basisscholen, kunstenaars, natuurgidsen en zoveel mogelijk (jonge) wijkbewoners en instanties mee.
“We starten eind januari”, zegt Simone van der Meulen, eigenaar van ZoGemaakt en samen met Stadkamer initiatiefnemer van Alles Stroomt. “In alle basisscholen in de Aa-landen worden vanaf dan speciale lessen aangeboden. Hierin staat het ontdekken van de eigen wijk centraal. Vanaf maart worden ook buitenschoolse activiteiten aangeboden in zogeheten ateliers. Op alle deelnemende scholen is er minimaal één. In de ateliers krijgen kinderen nog meer ruimte om hun wijk te leren kennen, te onderzoeken, materialen te verzamelen, te tekenen, schilderen en te bouwen.”

In zowel de lessen onder schooltijd als in de ateliers maken kinderen kunstwerken waarin zij hun persoonlijke “kijk op de wijk” verwerken. Alle kunstwerken samen vormen uiteindelijk een grote verzameltentoonstelling. Deze wordt verspreid over meerdere locaties in de wijk en op 15 mei geopend door wijkwethouder Klaas Sloots.

“Ik wilde graag met basisscholen en andere kunstenaars samenwerken om zo het naschoolse cultuuraanbod een steviger basis te geven”, vertelt Van der Meulen. “Toen ik bij Stadkamer aanklopte met mijn wens, bleken de basisscholen in de Aa-landen dezelfde wens te hebben. Het basisplan voor Alles Stroomt was toen snel bedacht. De titel Alles Stroomt verwijst uiteraard naar de band die de wijk heeft met water. Daarnaast is het ook een verwijzing naar de verbinding die er tijdens het project gelegd wordt tussen heden en verleden, tussen scholen, wijkbewoners en culturele instellingen.”

Alles Stroomt is een initiatief van ZoGemaakt en Stadkamer en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de basisscholen in de Aa-landen. Het project is mede mogelijk gemaakt door het Fonds Amateurkunst en verder vormgegeven in samenwerking met ErUit, Welzijnsconfetti, Atelier Blauw, Jaap Voges, Maarten Keijzer, Margreet Vloon Fotografie, Tamara Design, Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen, Ondernemersvereniging Winkelcentrum Aa-landen, Wijkboerderij de Eemhoeve, de Sionskerk en vele anderen.

Meer informatie over het project is te vinden op www.zogemaakt.nl/allesstroomt.